:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
teraz 17°C
powietrze B. dobre

Teresa Klonowska Honorowym Obywatelem Miasta

Samorząd, Teresa Klonowska Honorowym Obywatelem Miasta - zdjęcie, fotografia
Portal Inowrocław 21/11/2017 20:20

We wtorek, w Sali Sesyjnej inowrocławskiego ratusza odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej Inowrocławia podczas, której przyznano trzynaste honorowe obywatelstwo naszego miasta. Tym razem ten zaszczyt przypadł w udziale poetce Teresie Klonowskiej.

Teresa Jolenta Klonowska, inowrocławska poetka, bibliotekarka, wychowawczyni dzieci i młodzieży, animatorka życia kulturalnego, urodziła się 19 grudnia 1925 r. w Inowrocławiu w domu przy ówczesnym Nowym Rynku (obecnie ul. 3 Maja 7), jako drugie dziecko kupca Antoniego Klonowskiego (1868-1945) i Rozalii z domu Welerowicz (1886-1946). Uczęszczała do 7-klasowej żeńskiej Publicznej Szkoły Powszechnej im. Panny Maryi, którą ukończyła w 1939 r. przed wybuchem wojny. W pierwszych dwóch latach niemieckiej okupacji, z powodu złego stanu zdrowia, uniknęła przymusowego nakazu pracy na miejscu, jak też wywózki na roboty do III Rzeszy. Wkrótce jednak rozpoczęła pracę w firmowym sklepie sprzętu rybackiego braci Meynas ("Gebrüder Meynas") przy ul. Farnej. We wrześniu 1944 r. została skierowana do kopania rowów przeciwczołgowych do Zbytkowa w okolice Włocławka, skąd powróciła do Inowrocławia 21 stycznia 1945 r., tuż przed wkroczeniem do miasta żołnierzy Armii Czerwonej.

W kwietniu 1945 r., pomimo trudnej sytuacji życiowej i materialnej, Teresa Klonowska podjęła w tzw. "przyspieszonym trybie" naukę w trzyletnim Gimnazjum Handlowym. W szkole poznała księdza prefekta Romana Siwę, który po powrocie z obozu w Dachau uczył religii i kierował miejscową "Caritas". Została pierwszą prezydentką założonej w Gimnazjum Handlowym przez ks. Siwę Sodalicji Mariańskiej, jak również sekretarzem "Caritasu", zarabiając symboliczne środki na opłatę czesnego w klasach licealnych. W sierpniu 1947 r. zdała eksternistycznie maturę handlową, po czym podjęła studia polonistyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie także włączyła się w działalność uniwersyteckiej Sodalicji Mariańskiej. W tym czasie władze rozpoczęły prześladowania oraz inwigilację osób należących do stowarzyszeń religijnych. Funkcjonariusze służb bezpieczeństwa wyprowadzili panią Teresę z jej mieszkania przy ul. Kościuszki 7 i pod bronią, przez całe śródmieście, prowadzili na przesłuchanie do gmachu przy ul. Solankowej. W jej mieszkaniu dokonano kilkakrotnych przeszukań.

30 października 1952 r, Teresa Klonowska ukończyła studia z tytułem magistra filozofii w zakresie filologii polskiej i otrzymała nakaz pracy w Świnoujściu. Ostatecznie udało się jej pozostać w Inowrocławiu i z początkiem września 1953 r. rozpoczęła pracę w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Głównym jej zadaniem było zorganizowanie na terenie miasta czytelnictwa dziecięcego, a później też młodzieżowego. Tak powstała pierwsza specjalistyczna czytelnia, a potem, na bazie jej zbiorów Filia nr 1 dla Dzieci i Młodzieży, która funkcjonowała najpierw w centrali przy Placu Klasztornym, następnie od 1962 r. przy ul. Solankowej, a od 1965 r. w nowej siedzibie przy dzisiejszej ul. Armii Krajowej. Teresa Klonowska poszerzała swoje kompetencje zawodowe; ukończyła kursy I i II stopnia dla bibliotekarzy bibliotek dziecięcych, ogólny Państwowy Zaoczny Kurs Bibliotekarski oraz kilkutygodniowy kurs informacyjno-bibliograficzny w Poznaniu. Każdy z tych kursów, wraz z dyplomem magisterskim, dawał jej uprawnienia zawodowe na poziomie wyższym. Z takim wszechstronnym przygotowaniem pani Teresa przez co najmniej 10 lat prowadziła szkolenie zawodowe dla bibliotekarzy bibliotek publicznych, związkowych i przyzakładowych, a do połowy lat 60. była tzw. "mężem zaufania" w bibliotece. Włączała się w działalność społeczną oraz realizowała liczne zadania nie należące do jej bezpośrednich obowiązków. W 1955 r. była współzałożycielką oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Została też jednym z pierwszych członków inowrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, a w 1959 r. członkiem założycielem Towarzystwa Miłośników Miasta Inowrocławia, gdzie pełniła funkcje zastępcy skarbnika, a później zastępcy sekretarza. Jesienią 1957 r. uczestniczyła we wspólnej autokarowej sesji wyjazdowej Komisji Kultury i Oświaty Miejskiej Rady Narodowej i Polskiego Towarzystwa Historycznego, podczas której zrodziły się istotne postulaty dotyczące kultury.

W 1956 r. Teresa Klonowska aktywnie włączyła się w organizację Roku Kasprowiczowskiego, obchodzonego w Polsce pod patronatem Ministra Kultury i Sztuki. Weszła w skład komitetu założycielskiego jego obchodów oraz Komitetu Wykonawczego. W 1960 r. na większą jeszcze skalę odbyły się w Inowrocławiu uroczystości z okazji 100. rocznicy urodzin poety, zaś w 1966 r. odbudowano zniszczony przez Niemców jego pomnik. Pani Teresa wraz z innymi pracownikami Biblioteki Miejskiej współorganizowała okolicznościowe imprezy poprzez przygotowywanie ambitnych wystaw, po których pozostały m.in. unikalne już dziś zdjęcia nieistniejących inowrocławskich domów związanych z życiem Kasprowicza. Organizowała również wystawy z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy oraz większe wystawy okolicznościowe.

W swojej placówce przy ówczesnej ul. PPR 12 Teresa Klonowska stworzyła unikalne w tamtych czasach Koło Przyjaciół Biblioteki liczące ponad 200 członków (na 1500 stałych czytelników). Członkowie Koła działali w czterech sekcjach, których praca była na bieżąco dokumentowana, radośnie przeżywana i przez jej wychowanków jako już zawodowych bibliotekarzy opisywana w fachowych poradnikach. Ministerstwo Kultury m.in. z uwagi na tak zorganizowaną pracę z aktywem czytelniczym, nadało inowrocławskiej Filii nr 1 dla Dzieci i Młodzieży status "Biblioteki wzorcowej". W 1980 r. Teresa Klonowska przeszła na emeryturę, ale po 3 latach zwiesiła ją i powróciła do Biblioteki Miejskiej z zadaniem zorganizowania filii dla osób niepełnosprawnych. Pracowała na pełnym etacie do 1986 r., a następnie jeszcze 2 lata w niepełnym wymiarze godzin. W tym okresie rozpoczął się także nowy rozdział w jej życiu działalność stricte społeczna. W 1981 r. została członkiem Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w bibliotece. W tymże roku wstąpiła do nowo założonego Klubu Inteligencji Katolickiej w Inowrocławiu. Gdy po stanie wojennym reaktywowano działalność Klubu (1983) pani Teresa stanęła na czele sekcji charytatywno-misjologicznej z Punktem Braterskiej Pomocy, który niósł pomoc wszystkim potrzebującym. W tym też czasie związała się również z duszpasterstwem osób niewidomych w Laskach pod Warszawą. W 1993 r. została członkiem założycielem koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Inowrocławiu. I wreszcie w tym samym roku, w siedzibie inowrocławskiego KIK-u, zorganizowała wielkie dzieło Bibliotekę Katolicką. Zgromadziła pokaźny specjalistyczny księgozbiór z cennymi regionaliami i unikalnym zbiorem czasopism katolickich. Wyszkoliła grono wolontariuszy. Po kilku latach ogólnie dostępna Biblioteka Katolicka im. Błogosławionej Jadwigi Królowej (obecnie "Świętej Jadwigi") w Inowrocławiu stała się jedną z największych bibliotek tego typu w diecezji gnieźnieńskiej. Warto wspomnieć o częstym przekazywaniu zbędnych książek bibliotekom szkolnym, publicznym i parafialnym oraz Polonii na Wschodzie.

W marcu 2001 r. podczas jednego z zebrań KIK-u, na skutek nagłego wyjazdu księdza kapelana, Teresa Klonowska zdecydowała się przeczytać swoje "Myśli rekolekcyjne" z 1961 r. Wtedy dopiero wielu spośród słuchaczy mogło doświadczyć miary talentu inowrocławskiej poetki, o której twórczości wiedzieli tylko najbliżsi. Jej poetyckie rozważania wywarły wielkie wrażenie i zaskoczenie. Na prośbę grona miłośników poezji postanowiła kontynuować swą twórczość. Ówczesny prezes KIK-u, śp. Piotr Milchert, stał się mecenasem kolejnych wydań jej poezji, do której wróciła w nowym Milenium. Do dzisiaj ukazało się 10 tomików: "Za krawędzią ciszy" (2006), "Wiersze 2002-2009" (2009), "Na gęśliczkach. Miniatury liryczne" (2009), Santo subito (3 wydania: 2010, 2011, 2014), "Modlitwy moje serdeczne" (2011), "Droga Krzyżowa" (2012), "W rozbłyskach dekalogu" (2013), "Rosarium. Zamyślenia nad tajemnicami różańcowymi" (2014), "Brzaski nad ciemną doliną" (2015), "Błękitem, bielą i czerwienią" (2016). Wiersze Teresy Klonowskiej wzbogaciły poświęcony Janowi Pawłowi II inowrocławski album wielkiej wdzięczności "Teraz my przychodzimy do Ciebie" (2006), ukazywały się też w prasie regionalnej ("Nasze Miasto", "Czas Inowrocławia") i ogólnopolskiej (np.: "Różaniec"). Kilkanaście utworów znalazło się w XXI tomie antologii poezji religijnej "A Duch wieje kędy chce" (2010). Wstępy lub posłowia do tomików jej poezji pisali m.in.: edytorka poezji ks. Jana Twardowskiego Aleksandra Iwanowska oraz biskupi Wojciech Polak i Józef Zawitkowski. Warto wspomnieć o zorganizowanych przez niektóre miasta i ośrodki spotkaniach autorskich z Teresą Klonowską, jak również o tym, że od trzech lat, dzięki pośrednictwu Archikonfraterni Literackiej Niepokalanego Poczęcia NMP z Warszawy, tomiki jej poezji zagościły na Targach Książki Religijnej w stolicy. W powszechnej opinii twórczość inowrocławskiej poetki zaskakuje głębią przemyśleń, oryginalnością i autentycznością.

Teresa Klonowska, "kulturalny ambasador" naszego miasta, za swoją twórczość oraz długoletnią pracę na różnych odcinkach życia kulturalnego i społecznego została odznaczona m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1986), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1975), Złotym Medalem "Zasłużonej w Posłudze dla Kościoła i Narodu" (2003). Otrzymała również, statuetkę "Ku chwale" Instytutu Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu (2015), Honorową Odznakę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (2003), nagrodę Prezydenta Inowrocławia dla animatorów kultury (2003) oraz ostatnio honorowe członkostwo Towarzystwa Miłośników Miasta Inowrocławia". 

O przyznanie Teresie Klonowskiej tytułu Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia wnioskował inowrocławski Klub Inteligencji Katolickiej.

Teresa Klonowska Honorowym Obywatelem Miasta komentarze opinie

Dodajesz jako: |


Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez inowroclaw.info.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

PPHU Inomedia Adam Markiewicz z siedzibą w 88-100 Inowrocław 88-100 Inowrocław, al. Niepodległości 90/25

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"