:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  16°C bezchmurnie

Kontrola zwolnień lekarskich w kujawsko-pomorskim

Społeczeństwo, Kontrola zwolnień lekarskich kujawsko pomorskim - zdjęcie, fotografia

W pierwszym półroczu tego roku Oddział ZUS w Bydgoszczy i Toruniu wstrzymał bądź obniżył świadczenia chorobowe na kwotę ponad 4,2 mln zł.

Kwota obniżonych i cofniętych świadczeń po kontroli zwolnień lekarskich w pierwszym półroczu tego roku wyniosła ponad 4,2 mln zł, w całym kraju 98,1 mln zł. Na kwotę tą składają się nie tylko zakwestionowane zwolnienia lub sposób ich wykorzystania, ale także zmniejszenie świadczeń
z powodu nieterminowego dostarczenia druku zwolnienia do ZUS albo, gdy ustał tytuł ubezpieczenia.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek prowadzić systematyczną kontrolę zarówno prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. W przypadku pierwszego rodzaju kontroli, lekarze orzecznicy ZUS weryfikują czy osoba korzystająca ze zwolnienia lekarskiego jest nadal chora i tym samym niezdolna do pracy, a w przypadku drugiej z kontroli pracownicy ZUS sprawdzają, czy osoba wykorzystuje zwolnienie zgodnie z jego przeznaczeniem, a nie wykonuje np. pracy.

W I półroczu tego roku Zakład w województwie kujawsko-pomorskim przeprowadził ponad 12 tys. kontroli osób, które korzystały ze zwolnienia lekarskiego. To prawie 4 tys. mniej kontroli niż
w tym samym okresie roku ubiegłego. Jednak tegoroczna weryfikacja zwolnień okazała się zdecydowanie bardziej skuteczna. W tym roku wydano 774 decyzje wstrzymujące dalszą wypłatę świadczenia, natomiast w I półroczu roku ubiegłego 601. Jeszcze bardziej, bo blisko dwukrotnie, wzrosła kwota wstrzymanych świadczeń, sięgając ponad 656 tys. zł (317,3 zł w porównywalnym okresie 2017 r.).

 

Jednostka

Kontrola zwolnień lekarskich w I półroczu 2018 - łącznie

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich

Wyniki kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy                                   

 Liczba osób poddanych kontroli

Liczba osób pozbawionych prawa do zasiłku

Kwota  zasiłków cofniętych w wyniku kontroli

 Liczba osób poddanych kontroli

Liczba osób pozbawionych prawa do zasiłku

Kwota  zasiłków cofniętych w wyniku kontroli

Liczba wydanych orzeczeń przez lekarzy orzeczników w sprawia kontroli ZUS ZLA

Liczba wydanych decyzji o braku prawa do zasiłku - liczba badanych osób uznanych za zdolnych do pracy

Liczba dni absencji z prawem do zasiłku chorobowego ograniczona w wyniku kontroli

Kwota cofniętych zasiłków chorobowych w zł/ gr                         

w tys. zł

w liczbach bezwzględnych

w tys. zł

w tys. zł

w liczbach bezwzględnych

w tys. zł

w tys.

w liczbach bezwzględnych

w tys. zł

Oddział ZUS w Bydgoszczy

5 870

512

400 729

1743

172

237 344

4 127,0

340

2 304

163 385

Oddział ZUS w Toruniu

6 210

262

255 309

2777

175

227 394

3 433,0

87

502

27 915

województwo kujawsko-pomorskie

12 080

774

656 038

4520

347

464 738

7 560

427

2 806

191 300

 

ZUS ma również obowiązek obniżenia podstawy wymiaru świadczeń chorobowych do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, gdy osoba na zwolnieniu lekarskim traci tytuł do ubezpieczenia chorobowego np. w wyniku wygaśnięcia umowy o pracę. Z tego powodu w tym półroczu obniżono w kujawsko-pomorskim zasiłki chorobowe i świadczenia rehabilitacyjne prawie
3 tys. osobom, na łączną kwotę ponad 3,5 mln zł.

 

Do czasu powszechnego wejścia w użycie elektronicznego zwolnienia lekarskiego, co stanie się
1 grudnia 2018 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek obniżyć o 25 proc. świadczenie, wszystkim tym, którzy w ciągu 7 dni nie dostarczą zwolnienia do pracodawcy lub ZUSu. Świadczenie jest obniżane za każdy dzień zwłoki, począwszy od 8 dnia zwolnienia. W I półroczu tego roku Zakład w województwie kujawsko-pomorskim obniżył z tego tytułu świadczenia chorobowe 1457 osobom o kwotę blisko 95, 7 tys. zł.

 

Łącznie, w I półroczu 2018 r. Oddział ZUS w Bydgoszczy i Toruniu wstrzymał bądź obniżył świadczenia chorobowe na kwotę ponad 4,2 mln zł.

Kontrola zwolnień lekarskich w kujawsko-pomorskim komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na inowroclaw.info.pl