:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  19°C słabe opady deszczu

Czy pomnik Obrońców Inowrocławia zostanie przeniesiony?

Samorząd, pomnik Obrońców Inowrocławia zostanie przeniesiony - zdjęcie, fotografia

Inowrocławscy radni mają zdecydować, czy wyrażą zgodę na zmianę lokalizacji w przestrzeni publicznej pomnika Obrońców Inowrocławia posadowionego na Skwerze Obrońców Inowrocławia na miejsce gdzie był usytuowany Pomnik Wdzięczności.

Poniżej Projekt uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia

Do 1939 roku centralnym punktem obecnego Skweru Obrońców Inowrocławia był gmach byłej Szkoły Wydziałowej (po reformie oświatowej w latach 30. XX wieku funkcjonowała tam Szkoła Podstawowa nr 8). Gmach ten stał się ostatnim miejscem aktywnej obrony samorzutnie sformowanej i symbolicznie uzbrojonej grupy inowrocławskiej młodzieży harcerskiej i nielicznych rezerwistów przed oddziałami Wermachtu wkraczającymi do miasta 8 września 1939 roku. Niemcy zdobyli szkołę dopiero po ostrzelaniu jej pociskami zapalającymi, w następstwie czego została ona częściowo spalona i później na początku okupacji wyburzona.

W 1982 roku dla upamiętnienia bohaterskiej postawy mieszkańców miasta zawiązany został komitet budowy pomnika Obrońców Inowrocławia. Wykonanie projektu powierzono bydgoskiemu artyście rzeźbiarzowi Markowi Guczalskiemu, który zaproponował dla pomnika formę szańca obronnego (o wymiarach 660 x 160 x 60 cm), wykonanego z białego marmuru i czerwonego piaskowca, z napisem na jego frontowej ścianie o treści: Obrońcom miasta, którzy w imię honoru i wolności 8 września 1939 r. samorzutnie stawili czoła hitlerowskiemu najeźdźcy. Ku wiecznej chwale. Społeczeństwo Inowrocławia 1984 r. Po przeciwnej stronie umieszczono fragment „Roty” Marii Konopnickiej o treści: Twierdzą nam będzie każdy próg. Ponadto na szczycie pomnika umieszczono hełm żołnierski i rogatywkę harcerską, a przed nim ustawiono kamienny znicz zasilany gazem ziemnym. Przy tworzeniu wizji pomnika Marka Guczalskiego wspierał m. in. włocławski artysta rzeźbiarz Wit Płażewski, a prace budowlane zlecono inowrocławskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Pomnik zamierzano postawić w miejscu wydarzeń z 1939 r. Z uwagi jednak na fakt, że dominantą na Skwerze Obrońców Inowrocławia (wtedy noszącym nazwę placu Obrońców Stalingradu) był pomnik Wdzięczności i Polsko - Radzieckiego Braterstwa Broni, ostatecznie na miejsce dla nowego monumentu wybrano krańcowy fragment placu, szczyt u zbiegu ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza i alei Henryka Sienkiewicza. Pomnik Obrońców Inowrocławia został uroczyście odsłonięty 1 września 1984 roku.

Obecna sytuacja, będąca następstwem usunięcia pomnika Wdzięczności i Polsko - Radzieckiego Braterstwa Broni, umożliwia zmianę lokalizacji pomnika Obrońców Inowrocławia i przeniesienia go bezpośrednio w miejsce wydarzeń z 1939 roku. Będzie to decyzja o charakterze patriotycznym, a ponadto pomnik posadowiony zostanie w korzystniejszej lokalizacji skweru i w miejscu bardziej oddalonym - niż obecnie - od ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza (ruch pojazdów na tej ulicy był dokuczliwy dla zachowania powagi i skupienia w trakcie uroczystości).

Instytut Pamięci Narodowej w opinii z 29 stycznia 2018 r., znak: BUW Gd-941- 14(8)/17 pozytywnie zaopiniował inicjatywę przeniesienia pomnika Obrońców Inowrocławia w nowe miejsce, powstałe po likwidacji pomnika Wdzięczności i Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni. W opinii Instytutu Pamięci Narodowej cyt.: „przeniesienie pomnika Obrońców Inowrocławia w miejsce zlikwidowanego pomnika Wdzięczności jest zasadne”.

Miasto Inowrocław jest właścicielem nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 32 przy al. Henryka Sienkiewicza i wpisanej do księgi wieczystej nr BY1I/00056458/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

Pomnik nie jest wpisany do rejestru zabytków województwa kujawsko - pomorskiego oraz nie jest ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomości.

Uzyskano pozytywną opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy, numer opinii 395/2018 z 28 marca 2018 r. w zakresie zamierzenia polegającego na przeniesieniu pomnika Obrońców Inowrocławia.

Autor pomnika Pan Marek Guczalski pismem z 17 stycznia 2018 roku wyraził zgodę na zmianę lokalizacji pomnika, jego dalsze publiczne rozpowszechnianie na Skwerze Obrońców Inowrocławia oraz na dokonanie przez Miasto Inowrocław ewentualnych prac konserwatorskich i naprawczych przy tym pomniku, związanych ze zmianą jego lokalizacji.

Zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym podejmowanie uchwał w sprawach wznoszenia pomników należy do wyłącznej kompetencji rady gminy. W postanowieniu z 10 marca 2015 r. sygn. akt II OSK 3368/14, Lex 1780626, Naczelny Sąd Administracyjny wyraził pogląd, iż decyzję o przenoszeniu istniejącego pomnika w inne miejsce winien podjąć ten sam organ, któremu ustawodawca przyznał kompetencje do decydowania o wzniesieniu pomnika.

W tej sytuacji wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia.

 Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza


Czy pomnik Obrońców Inowrocławia zostanie przeniesiony? komentarze opinie

  • gość 2018-04-05 17:01:59

    Skoro ma tam coś stać, to jest to dobra propozycja. Mój Tato razem z harcerzami bronił tej szkoły.

  • gość 2018-04-05 18:37:47

    Dobra propozycja. Bezpieczne miejsce dla ludzi składających kwiaty i manifestujących. Teraz jest tam bardzo pusto i smutno.

Dodajesz jako: Zaloguj się