:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  23°C bezchmurnie

„Moi dziadkowie, sport i ja”!

Spotkania, „Moi dziadkowie sport ja”! - zdjęcie, fotografia

Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym z okazji Dnia Babci i Dziadka. Jeśli uprawiasz sport z dziadkami i masz to na zdjęciu prześlij swoje foto. 

OSiR na fotografie czeka do 21 stycznia. Do wygrania atrakcyjne nagrody m.in. tablet i wyciskarka do soków. Szczegóły i regulamin konkursu na www.osir.inowroclaw.pl, www.facebook.com/osir.ino oraz www.facebook.com/FotoOSiR.

            Jaki prezent zrobić jeszcze babci i dziadkowi w dniu ich święta? Zaproś ich na Krytą Pływalnię „Wodny Park” lub Lodowisko „Lodolandia” i bawcie się razem przez 3 godziny zupełnie za darmo.  Dodatkowo bezpłatne zdjęcie w fotobudce. Dzień Babci i Dziadka w obiektach OSiR – 21 stycznia 2018 roku od godziny 14.00 do 17.00. Zapraszamy.

 

Regulamin

I  Organizator :                                        
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.

II  Cel konkursu :
1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu wraz ze swoimi dziadkami.
2. Promowanie aktywności sportowej i artystycznej.

III  Tematyka i technika prac :
1. Tematyka  pracy ma zawierać się w haśle „Sport i moi dziadkowie”.
2. Na fotografii musi znajdować się dziadek/babcia z wnuczkiem/wnuczką podczas uprawiania sportu.
3. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie  mniej niż 2400 pixeli. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB.
4. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
IV  Udział w konkursie :
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i dziadków uprawiających wspólnie sport.
2. Uczestnictwo w konkursie zapewnia nadesłanie pracy konkursowej w terminie do dnia  21 stycznia 2018 r. oraz formie określonej niniejszym regulaminem.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania prac o niskiej jakości technicznej.
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

V  Kryteria oceny prac konkursowych :
1. Pomysłowość.
2. Kreatywność.
3. Walory artystyczne, estetyczne i merytoryczne.
4. Ujęcie i nawiązanie do tematu.

VI Jury :                                    
1. Organizatorzy powołują jury konkursu. 
2. Jury pracuje w oparciu o regulamin konkursu i podejmuje decyzje w sprawie przyznania miejsca i nagród.
3. Decyzje jurorów podejmowane są zwykłą większością głosów podczas głosowania i są ostateczne.
4. W kwestiach spornych decydujący głos należy do przewodniczącego jury.


VII  Nagrody :
1. Zostanie przyznana nagroda główna (tablet dla wnuczki/wnuczka oraz wyciskarka do soków dla babci/dziadka) oraz nagrody pocieszenia.
2. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 22 stycznia 2018 r., o godz. 13.00 na stronie wydarzenia na portalu facebook.com.
3. Zwycięzców poinformujemy drogą elektroniczną, poprzez wiadomość na portalu facebook.com lub mailowo.

VIII Termin i miejsce składania prac :
1. Prace można nadsyłać od momentu ogłoszenia konkursu.  
2. Każda uczestnik ma prawo zgłosić do konkursu maksymalnie 2 zdjęcia.
3. Fotografie należy przysłać do dnia 21 stycznia 2018 r. mailowo: [email protected] lub poprzez specjalne utworzenie wydarzenie na profilach facebook: Osir Inowrocław oraz Foto OSiR.
4. Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdować się będą na stronie organizatora tj. www.osir.inowroclaw.pl oraz na facebooku: www.facebook.com/osir.ino, www.facebook.com/FotoOsir.
5. Wszelkie pytania należy kierować na adres: www.facebook.com/osir.ino lub mailowo www.osir.inowroclaw.pl.
6. Poprzez nadesłanie zdjęć na konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do fotografii. Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

IX  Informacje
1. Plakaty promujące konkurs będą rozwieszone na terenie obiektów OSiR, słupach ogłoszeniowych KCK.
2. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora, który może wykorzystać je w publikacjach bez  konieczności  wypłaty honorariów autorskich.
3. Wszystkie lokalne media otrzymywać będę uaktualniane komunikaty o ww. konkursie (łącznie z serwisami internetowymi).
4. Informacja o konkursie będzie wyświetlana nad bramą Stadionu Miejskiego im. Inowrocławskich Olimpijczyków.
5. Informacja o imprezie umieszczona zostanie na portalu społecznościowym facebook.com oraz stronie internetowej www.osir.inowroclaw.pl.
6. Uczestnik udziela praw do wykorzystywania zdjęć z jego wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, nieograniczone w czasie korzystanie i rozporządzanie zdjęciami, a w szczególności: publiczne wykorzystanie zdjęć, utrwalenie, wykorzystywanie w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych przez OSiR Inowrocław.
7. Organizator może zmienić regulamin do czasu zakończenia konkursu.
8. Po zakończeniu konkursu zostanie sporządzony protokół uwzględniający wyniki oraz klasyfikacje końcową.


„Moi dziadkowie, sport i ja”! komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na inowroclaw.info.pl